SÖWDA NYŞANY "MONA"
halkara standartlaryna laýyk gelýär we dünýä belli kärhanalarynyň öndürýän ýuwujy serişdeleri bilen bir hatarda durýar

HAJATHANA KAGYZY

• Pamyk ýumşaklygy

• 3 gatly

4, 8, 32 rulon

EL SÜPÜRGIÇLERI GUTUDA

• Klassyky

• Sellýuloza 100%

50 sany we 100 sany

AŞHANA EL SÜPÜRGIÇLERI

• Mahmal

• 3 gatly

2, 4, 8 rolun

Biziň kompaniýamyzyň wideo tanyşdyryşyna tomaşa ediň.
Goşmaça soraglar dörän halatynda biziň saýtymyzda ýüzlenmäňizi galdyryp ýa-da biziň dolandyryjymyzdan goşmaça maslahat sorap bilersiňiz.
Wideo tanyşdyryşy görmek

ÇYGLY SÜPÜRGIÇLER
ÇAGALAR ÜÇIN

• Düzüminde spirt we parabenlar ýok

• Mikrobiologik taýdan barlanan

72 sany we 100 sany

ÇYGLY SÜPÜRGIÇLER

• Düzüminde spirt we parabenlar ýok

• Mikrobiologik taýdan barlanan

72 sany we 100 sany

ÇYGLY SÜPÜRGIÇLER
MAKIÝAŽY AÝYRMAK ÜÇIN

• Düzüminde spirt we parabenlar ýok

• Mikrobiologik taýdan barlanan

25 sany

ÇYGLY JÜBI SÜPÜRGIÇLER

• Düzüminde spirt we parabenlar ýok

• Mikrobiologik taýdan barlanan

15 sany

SUWUK SABYN

• Süýt we bal

• Bahar gülleri

• Kokos

400 ml we 750 ml

GAP-GAÇ ÝUWUJY SERIŞDE

• Nar

• Alma

• Limon

500 ml we 750 ml

ŞAMPUN

• Boýalan saçlar üçin

• Kremli

• Goňaga garşy

400 ml

• Çagalar üçin

DUŞ GELI

• Bahar gülleri

• Süýt we bal

• Kakao

400 ml

EGIN-EŞIK ÝUWULÝAN TOZY (awtomat)

• Ak egin-eşikler üçin

• Dürli reňkli egin-eşikler üçin

• Ak we dürli egin eşikler üçin

3 kg we 5 kg

GEÝIM ÝUMŞADYJY

• Liliýa

• Mahmal

• Pamyk ýumşaklygy

900 ml we 1700 ml

EGIN-EŞIK ÝUWULÝAN
SUWUK SERIŞDE

• Dürli reňkler üçin

900 ml we 1700 ml

AÝNA ARASSALAÝJY SERIŞDE

500 ml

ÝAKYMLY YS BERIJI

• Ýagynly tokaý

400 ml

• Miranda

• Tropiki miwesi

ARAK SABYNY

• Armyt

• Şetdaly

• Pyrtykal

3 sany 115 g-dan, 345 g

ARAK SABYNY

• Alma

150 g

• Kremli

• Aloe

• Gaýmak bilen ýertudana

ARAK SABYNY

• Çopantelpek

• Zeýtun

• Bägül

5 sany 60 g-dan, 300 g

HOJALYK SABYNY

• Päkizelik

5 sany 125 g-dan, 625 g we 125 g

SALGYLANMALAR
Biz bilen habarlaşyň
+993 63 87 87 87
+993 62 98 95 86
+993 12 57-51-71
+993 12 57-51-72

orazovmona@mail.ru

Türkmenistan, Ahal welaýatynyň Ak Bugdaý etrabynyň Bereketli köçesiniň 3-nji jaýy